Zarząd Województwa Opolskiego ogłasza otwarty konkursu ofert na realizację w 2023 roku zadań publicznych w zakresie działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1–32a tej ustawy poprzez wsparcie organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów w zakresie wkładów własnych pn. "WKŁADY WŁASNE DLA OPOLSKIEGO TRZECIEGO SEKTORA", skierowany do organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy https://bip.opolskie.pl/2023/04/zarzad-wojewodztwa-opolskiego-oglasza-otwarty-konkursu-ofert-na-realizacje-w-2023-roku-zadan-publicznych-w-zakresie-dzialalnosc-na-rzecz-organizacji-pozarzadowych-oraz-podmiotow-wymienionych-w-art-3/ HARMONOGRAM Składanie ofert: do 18.05.2023 r. Przeprowadzenie oceny formalnej i merytorycznej ofert: do 17.06.2023 r.* Rozstrzygnięcie konkursu: do 02.07.2023 r.* *Terminy mogą ulec zmianie, jednak z zachowaniem terminów określonych w pkt. VII ust. 3 i ust. 4 ogłoszenia. Szczegółowe informacje dotyczące niniejszego konkursu udzielane są w Biurze Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, ul. Piastowska 17 w Opolu, adres e-mail: bdo@opolskie.pl ; nr tel.: 77 44 67 847 / d.sordon-bochenek@opolskie.pl ; nr tel.: 77 44 67 849.]]> 01.01.1970 https://bip.opolskie.pl/2023/04/zarzad-wojewodztwa-opolskiego-oglasza-otwarty-konkursu-ofert-na-realizacje-w-2023-roku-zadan-publicznych-w-zakresie-dzialalnosc-na-rzecz-organizacji-pozarzadowych-oraz-podmiotow-wymienionych-w-art-3/https://bip.opolskie.pl/2023/04/zarzad-wojewodztwa-opolskiego-oglasza-otwarty-konkursu-ofert-na-realizacje-w-2023-roku-zadan-publicznych-w-zakresie-dzialalnosc-na-rzecz-organizacji-pozarzadowych-oraz-podmiotow-wymienionych-w-art-3/https://bip.opolskie.pl/2023/04/zarzad-wojewodztwa-opolskiego-oglasza-otwarty-konkursu-ofert-na-realizacje-w-2023-roku-zadan-publicznych-w-zakresie-dzialalnosc-na-rzecz-organizacji-pozarzadowych-oraz-podmiotow-wymienionych-w-art-3/https://bip.opolskie.pl/2023/04/zarzad-wojewodztwa-opolskiego-oglasza-otwarty-konkursu-ofert-na-realizacje-w-2023-roku-zadan-publicznych-w-zakresie-dzialalnosc-na-rzecz-organizacji-pozarzadowych-oraz-podmiotow-wymienionych-w-art-3/https://bip.opolskie.pl/2023/04/zarzad-wojewodztwa-opolskiego-oglasza-otwarty-konkursu-ofert-na-realizacje-w-2023-roku-zadan-publicznych-w-zakresie-dzialalnosc-na-rzecz-organizacji-pozarzadowych-oraz-podmiotow-wymienionych-w-art-3/https://bip.opolskie.pl/2023/04/zarzad-wojewodztwa-opolskiego-oglasza-otwarty-konkursu-ofert-na-realizacje-w-2023-roku-zadan-publicznych-w-zakresie-dzialalnosc-na-rzecz-organizacji-pozarzadowych-oraz-podmiotow-wymienionych-w-art-3/https://bip.opolskie.pl/2023/04/zarzad-wojewodztwa-opolskiego-oglasza-otwarty-konkursu-ofert-na-realizacje-w-2023-roku-zadan-publicznych-w-zakresie-dzialalnosc-na-rzecz-organizacji-pozarzadowych-oraz-podmiotow-wymienionych-w-art-3/
Barbara Kamińska - Dyrektor Biura Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego Paweł Wójcik Paweł Wójcik Województwo Opolskie