Ogłoszenie konkursu ofert na realizatora programu „Szansa na rodzicielstwo dla mieszkańców Województwa Opolskiego w zakresie wsparcia diagnostyki i leczenia niepłodności”

Zarząd Województwa Opolskiego, na podstawie art. 41 ust. 1, w związku z art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2094), art. 48b ust. 1,3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2022 r. poz. 2561 z późn.zm.), ogłasza konkurs ofert na realizatora programu „Szansa na rodzicielstwo dla mieszkańców Województwa Opolskiego w zakresie wsparcia diagnostyki i leczenia niepłodności”.

Oferta winna być złożona zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia wraz z kompletem załączników i podpisana przez upoważnioną osobę.

Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie z oznaczeniem nazwy i adresu oferenta z dopiskiem: Konkurs ofert na wybór realizatora programu „Szansa na rodzicielstwo dla mieszkańców Województwa Opolskiego w zakresie wsparcia diagnostyki i leczenia niepłodności” w jednej z wybranych form:

  • osobiście, w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego w:
    1. kancelarii ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego w Opolu, przy
      Hallera 9 w Opolu,
    2. Departamencie Zdrowia i Polityki Społecznej, przy ul. Ozimskiej 19 w Opolu,
  • za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole.

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 4 maja 2023 r. do godz. 15.30.

Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu konkursu można uzyskać w Departamencie Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego w Opolu przy ul. Ozimskiej 19, tel. 77 44 45 500, e-mail: dzd@opolskie.pl

Data ważności:04.05.2023
Osoba odpowiedzialna:Izabela Damboń-Kandziora - Dyrektor Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej

Załączniki

Metryczka

Wytworzono: 12.04.2023
Wytworzono przez: Departament Zdrowia i Polityki Społecznej
Opublikowano: 12.04.2023, 15:35
Opublikowano przez: Aldona Stahlberger
Zmodyfikowano: 26.04.2023, 09:43
Zmodyfikowano przez: Aldona Stahlberger
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 327

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry