Konkurs na wybór LSR na lata 2023-2027 https://bip.opolskie.pl/2023/03/konkurs-na-wybor-lsr-na-lata-2023-2027/ Ogłoszenie Dokumentacja konkursowa   Wysokość środków dla województwa opolskiego Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi ustala i przesyła pisemną informację o wysokości środków dostępnych dla danego województwa w ramach interwencji LEADER/Rozwój lokalny kierowany przez Społeczność Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023 - 2027. W dn. 04.12.2023 r. MRiRW przesłało pismo o wysokości środków dostępnych dla województwa opolskiego. Zgodnie z pismem łączna wysokość środków dla województwa opolskiego przeznaczonych na komponenty: wdrażanie LSR oraz zarządzanie LSR wynosi 25 475 000 EUR. Lista ocenionych LSR]]>
Iwona Marek Piotr Kobiela Piotr Kobiela Województwo Opolskie