Departament Programowania Funduszy Europejskich

ul. Krakowska 38
45-075 Opole
(Wejście od strony ul. Leona Powolnego lub ul. Krakowskiej – oficyna)
tel.: (+48) 77 54 16 200
fax: (+48) 77 54 16 223
tel. kom. sekretariat: 785 320 473
e-mail: dpf@opolskie.pl

Dyrektor: Jacek Partyka
Z-ca Dyrektora: Małgorzata Kąpała

Komórki organizacyjne:

 • Referat Zarządzania i Programowania (RZP)
 • Referat Oceny Projektów EFRR (PER)
 • Referat Oceny Projektów EFS (PES)
 • Referat Zarządzania Finansowego (RZF)
 • Referat Monitorowania (RM)

W Departamencie funkcjonuje Koordynator zasad równościowych.

Do zadań departamentu należy w szczególności:

 1. realizacja zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 (RPO WO 2007 — 2013) oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL), wynikająca z procesów końcowego rozliczania ww. Programów,
 2. realizacja zadań wynikających z pełnienia funkcji Instytucji Zarządzającej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (RPO WO 2014-2020) oraz współpraca z Instytucjami Pośredniczącymi tj. OCRG, WUP oraz ZIT (Biurem Stowarzyszenia Aglomeracji Opolskiej) w zakresie programowania, wyboru projektów, zarządzania finansowego oraz monitorowania,
 3. realizacja zadań wynikających z pełnienia funkcji Instytucji Zarządzającej w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027 (FEO 2021 – 2027) oraz współpraca z Instytucjami Pośredniczącymi tj. OCRG i WUP w zakresie programowania, wyboru projektów, zarządzania finansowego oraz monitorowania,
 4. koordynacja aktualizacji FEO 2021- 2027 oraz dokumentów niezbędnych do zarządzania i wdrażania Programu, w tym współpraca z OCRG oraz WUP,
 5. dokonywanie obsługi procesu naboru, oceny i wyboru projektów składanych w ramach RPO WO 2014-2020 oraz FEO 2021 — 2027,
 6. koordynacja funkcjonowania systemów informatycznych zapewniających obsługę RPO WO 2007-2013, RPO WO 2014-2020 i FEO 2021 – 2027, wprowadzanie danych do systemu informatycznego w zakresie programowania, wyboru projektów, zarządzania finansowego oraz monitorowania, innych narzędzi informatycznych wykorzystywanych w celu wdrażania programów operacyjnych.

Za treść odpowiada: Sekretarz Województwa

Metryczka

Wytworzono: 01.03.2023
Wytworzono przez: Iwona Marek
Opublikowano: 01.03.2023, 10:27
Opublikowano przez: Iwona Marek
Zmodyfikowano: 03.03.2023, 09:53
Zmodyfikowano przez: Iwona Marek
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 2620

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry