Adam Różycki – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu

Imię:Adam
Nazwisko:Różycki
Stanowisko:Dyrektor
Kategoria:Kierownicy jednostek organizacyjnych
Rok:2023
Data utworzenia:07.03.2023

Dane wyłączone z Biuletynu Informacji Publicznej

Zakres danych: Dane dotyczące osoby fizycznej
Podstawa prawna: art. 27d ust. 1 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
Osoba wyłączająca: Dyrektor Departamentu Organizacyjno-Administracyjnego - Marcin Puszcz

Załączniki

Metryczka

Wytworzono: 09.01.2023
Wytworzono przez: Adam Różycki
Opublikowano: 07.03.2023, 14:03
Opublikowano przez: Anna Żurek
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 159

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry