Adam Różycki – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu https://bip.opolskie.pl/2023/03/adam-rozycki-dyrektor-regionalnego-osrodka-polityki-spolecznej-w-opolu-4/ Adam Różycki Dyrektor Kierownicy jednostek organizacyjnych 2023 07.03.2023 https://bip.opolskie.pl/2023/03/adam-rozycki-dyrektor-regionalnego-osrodka-polityki-spolecznej-w-opolu-4/
Adam Różycki Anna Żurek Anna Żurek Województwo Opolskie