Zarząd Województwa Opolskiegoogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wsparcia działań na rzecz zapewnienia porządku i bezpieczeństwa publicznego mieszkańcom województwa w 2023 roku pn. “PORZĄDEK I BEZPIECZEŃSTWO – WYDARZENIA” skierowany do organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Procedura niniejszego konkursu będzie przeprowadzana w oparciu o następujące terminy:

 

ETAP KONKURSU TERMIN KOŃCOWY
Składanie ofert do 12.03.2023
Przeprowadzenie oceny formalnej i merytorycznej ofert do 10.04.2023*
Rozstrzygnięcie konkursu Do 24.04.2023*

 

*Terminy mogą ulec zmianie, jednak z zachowaniem terminów określonych w pkt. VII ust. 3 i ust. 4 niniejszego ogłoszenia

Szczegółowe informacje dotyczące niniejszego konkursu udzielane są w Biurze Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, ul. Piastowska 17 w Opolu, adres e-mail: a.janus@opolskie.pl, tel. 77 44 67 847

Załączniki

Metryczka

Wytworzono: 17.02.2023
Wytworzono przez: Agnieszka Janus
Opublikowano: 17.02.2023, 13:28
Opublikowano przez: Paweł Wójcik
Zmodyfikowano: 27.04.2023, 14:26
Zmodyfikowano przez: Monika Jodko
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 1672

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry