Zarząd Województwa Opolskiegoogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wsparcia działań na rzecz zapewnienia porządku i bezpieczeństwa publicznego mieszkańcom województwa w 2023 roku pn. "PORZĄDEK I BEZPIECZEŃSTWO - WYDARZENIA" skierowany do organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie https://bip.opolskie.pl/2023/02/zarzad-wojewodztwa-opolskiegooglasza-otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-w-zakresie-wsparcia-dzialan-na-rzecz-zapewnienia-porzadku-i-bezpieczenstwa-publicznego-mieszkancom-wojewodztw/ ETAP KONKURSU TERMIN KOŃCOWY Składanie ofert do 12.03.2023 Przeprowadzenie oceny formalnej i merytorycznej ofert do 10.04.2023* Rozstrzygnięcie konkursu Do 24.04.2023*   *Terminy mogą ulec zmianie, jednak z zachowaniem terminów określonych w pkt. VII ust. 3 i ust. 4 niniejszego ogłoszenia Szczegółowe informacje dotyczące niniejszego konkursu udzielane są w Biurze Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, ul. Piastowska 17 w Opolu, adres e-mail: a.janus@opolskie.pl, tel. 77 44 67 847]]> 01.01.1970 https://bip.opolskie.pl/2023/02/zarzad-wojewodztwa-opolskiegooglasza-otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-w-zakresie-wsparcia-dzialan-na-rzecz-zapewnienia-porzadku-i-bezpieczenstwa-publicznego-mieszkancom-wojewodztw/https://bip.opolskie.pl/2023/02/zarzad-wojewodztwa-opolskiegooglasza-otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-w-zakresie-wsparcia-dzialan-na-rzecz-zapewnienia-porzadku-i-bezpieczenstwa-publicznego-mieszkancom-wojewodztw/https://bip.opolskie.pl/2023/02/zarzad-wojewodztwa-opolskiegooglasza-otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-w-zakresie-wsparcia-dzialan-na-rzecz-zapewnienia-porzadku-i-bezpieczenstwa-publicznego-mieszkancom-wojewodztw/https://bip.opolskie.pl/2023/02/zarzad-wojewodztwa-opolskiegooglasza-otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-w-zakresie-wsparcia-dzialan-na-rzecz-zapewnienia-porzadku-i-bezpieczenstwa-publicznego-mieszkancom-wojewodztw/https://bip.opolskie.pl/2023/02/zarzad-wojewodztwa-opolskiegooglasza-otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-w-zakresie-wsparcia-dzialan-na-rzecz-zapewnienia-porzadku-i-bezpieczenstwa-publicznego-mieszkancom-wojewodztw/https://bip.opolskie.pl/2023/02/zarzad-wojewodztwa-opolskiegooglasza-otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-w-zakresie-wsparcia-dzialan-na-rzecz-zapewnienia-porzadku-i-bezpieczenstwa-publicznego-mieszkancom-wojewodztw/https://bip.opolskie.pl/2023/02/zarzad-wojewodztwa-opolskiegooglasza-otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-w-zakresie-wsparcia-dzialan-na-rzecz-zapewnienia-porzadku-i-bezpieczenstwa-publicznego-mieszkancom-wojewodztw/
Agnieszka Janus Monika Jodko Monika Jodko Województwo Opolskie