Zarząd Województwa Opolskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbrkultury i dziedzictwa narodowego w ramach „Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Opolskiego na 2023 r. – V edycja”, skierowanego do organizacji pozarządowych i innych uprawnionychpodmiotów wskazanych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Procedura niniejszego konkursu będzie przeprowadzana w oparciu o następujące terminy:

 

 

ETAP KONKURSU TERMIN KOŃCOWY
Składanie ofert do 01.03.2023 r
Przeprowadzenie oceny formalnej i merytorycznej ofert do 10.05.2023 r.
Rozstrzygnięcie konkursu do 30.05.2023 r.

 

Szczegółowe informacje dotyczące niniejszego konkursu udzielane są w Departamencie Kultury i Dziedzictwa Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, ul. Żeromskiego 3 w Opolu, adres e-mail: dkd@opolskie.pl, tel. 77 44 29 330, 77 44 29 331, 77 44 29 334.

Data ważności:01.03.2023
Osoba odpowiedzialna:Agnieszka Kamińska - Dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Regionalnego

Załączniki

Metryczka

Wytworzono: 06.02.2023
Wytworzono przez: Joanna Wilk
Opublikowano: 07.02.2023, 13:31
Opublikowano przez: Bartosz Swoboda
Zmodyfikowano: 15.03.2023, 08:47
Zmodyfikowano przez: Bartosz Swoboda
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 428

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry