Zarząd Województwa Opolskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbrkultury i dziedzictwa narodowego w ramach „Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Opolskiego na 2023 r. – V edycja”, skierowanego do organizacji pozarządowych i innych uprawnionychpodmiotów wskazanych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie https://bip.opolskie.pl/2023/02/zarzad-wojewodztwa-opolskiego-oglasza-otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-w-zakresie-kultury-sztuki-ochrony-dobrkultury-i-dziedzictwa-narodowego-w-ramach-marszalkowskieg/ ETAP KONKURSU TERMIN KOŃCOWY Składanie ofert do 01.03.2023 r Przeprowadzenie oceny formalnej i merytorycznej ofert do 10.05.2023 r. Rozstrzygnięcie konkursu do 30.05.2023 r.   Szczegółowe informacje dotyczące niniejszego konkursu udzielane są w Departamencie Kultury i Dziedzictwa Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, ul. Żeromskiego 3 w Opolu, adres e-mail: dkd@opolskie.pl, tel. 77 44 29 330, 77 44 29 331, 77 44 29 334.]]> 01.03.2023 Agnieszka Kamińska - Dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Regionalnego https://bip.opolskie.pl/2023/02/zarzad-wojewodztwa-opolskiego-oglasza-otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-w-zakresie-kultury-sztuki-ochrony-dobrkultury-i-dziedzictwa-narodowego-w-ramach-marszalkowskieg/https://bip.opolskie.pl/2023/02/zarzad-wojewodztwa-opolskiego-oglasza-otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-w-zakresie-kultury-sztuki-ochrony-dobrkultury-i-dziedzictwa-narodowego-w-ramach-marszalkowskieg/https://bip.opolskie.pl/2023/02/zarzad-wojewodztwa-opolskiego-oglasza-otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-w-zakresie-kultury-sztuki-ochrony-dobrkultury-i-dziedzictwa-narodowego-w-ramach-marszalkowskieg/https://bip.opolskie.pl/2023/02/zarzad-wojewodztwa-opolskiego-oglasza-otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-w-zakresie-kultury-sztuki-ochrony-dobrkultury-i-dziedzictwa-narodowego-w-ramach-marszalkowskieg/
Joanna Wilk Bartosz Swoboda Bartosz Swoboda Województwo Opolskie