Mo-BRUK S.A. z siedzibą w Niecwi – instalacja do odzysku lub unieszkodliwiania, z wyjątkiem składowania odpadów niebezpiecznych, o zdolności przetwarzania 191,7 ton na dobę oraz instalacja do magazynowania odpadów niebezpiecznych o całkowitej pojemności 3 311 Mg, zlokalizowane w Skarbimierzu przy ulicy Smaków 21 – zmiana pozwolenia zintegrowanego

Załączniki

Metryczka

Wytworzono: 07.12.2022
Wytworzono przez: Z-ca Dyrektora Departamentu Ochrony Środowiska - Małgorzata Juszczyszyn-Pieczonka
Opublikowano: 15.12.2022, 10:42
Opublikowano przez: Jagoda Wardawy
Podmiot udostępniający: Marszałek Województwa Opolskiego
Liczba odwiedzin: 34

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry