DOA-ZP.272.51.2022 – Przeprowadzenie badania ewaluacyjnego pn.: „Wpływ inwestycji transportowych na sytuację społeczno-gospodarczą województwa opolskiego”.

W celu prawidłowego złożenia oferty wykonawcy powinni się posługiwać 32 znakowym Identyfikatorem przedmiotowego postępowania pobranym z miniPortalu (czyli strony prowadzonego postępowania) i to właśnie do tego identyfikatora należy odsyłać wykonawców. W sytuacji, w której Wykonawca składając ofertę przez miniPortal, wprowadzi w formularzu ID z Platformy e-Zamówienia (ocds-..), oferta taka nie będzie widoczna na liście złożonych ofert i nie będzie możliwości jej odszyfrowania.
Uwaga:
Proszę zwrócić uwagę na prawidłowy ID postępowania pobranego z miniPortalu.
Identyfikator postępowania z miniPortalu: 183f5579-151e-4547-9c0a-7f86e61e4347

Na podstawie art. 275 pkt 1 Pzp zamawiający udziela zamówienia w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) – dalej Pzp, w którym w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy.

Strona prowadzonego postępowania – miniportal

Tryb zamówienia:Tryb podstawowy
Zamawiający:Województwo Opolskie
Data ogłoszenia:13.12.2022
Data ważności:30.04.2024

Załączniki

Metryczka

Wytworzono: 13.12.2022
Wytworzono przez: Marcin Puszcz - Dyrektor DOA
Opublikowano: 13.12.2022, 09:23
Opublikowano przez: Magdalena Oborska
Zmodyfikowano: 15.04.2024, 11:20
Zmodyfikowano przez: Monika Elceser
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 503

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry