DOA-ZP.272.38.2022 DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO SAMOCHODU OSOBOWEGO NA POTRZEBY URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

W celu prawidłowego złożenia oferty wykonawcy powinni się posługiwać 32 znakowym Identyfikatorem przedmiotowego postępowania pobranym z miniPortalu
(czyli strony prowadzonego postępowania) i to właśnie do tego identyfikatora należy odsyłać wykonawców. W sytuacji, w której Wykonawca składając ofertę przez miniPortal, wprowadzi w formularzu ID z Platformy e-Zamówienia (ocds-..), oferta taka nie będzie widoczna na liście złożonych ofert i nie będzie możliwości jej odszyfrowania.
Uwaga:
Proszę zwrócić uwagę na prawidłowy ID postępowania pobranego z miniPortalu.
Identyfikator postępowania z miniPortalu: a3d64cb0-6169-4645-8df0-b62591c5d5ff
Na podstawie art. 275 pkt 1 Pzp zamawiający udziela zamówienia w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) – dalej Pzp, w którym w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy.
Strona prowadzonego postepowania

Tryb zamówienia:Tryb podstawowy
Zamawiający:Województwo Opolskie
Data ogłoszenia:02.11.2022
Data ważności:31.12.2022

Załączniki

Metryczka

Wytworzono: 02.11.2022
Wytworzono przez: Marcin Puszcz - Dyrektor Departamentu Organizacyjno-Administracyjnego
Opublikowano: 02.11.2022, 13:10
Opublikowano przez: Adela Kozina
Zmodyfikowano: 16.11.2022, 14:49
Zmodyfikowano przez: Adela Kozina
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 142

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry