DOA-ZP.272.38.2022 DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO SAMOCHODU OSOBOWEGO NA POTRZEBY URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO https://bip.opolskie.pl/2022/11/doa-zp-272-38-2022-dostawa-fabrycznie-nowego-samochodu-osobowego-na-potrzeby-urzedu-marszalkowskiego-wojewodztwa-opolskiego/ Strona prowadzonego postepowania]]> Tryb podstawowy Województwo Opolskie 02.11.2022 31.12.2022 https://bip.opolskie.pl/2022/11/doa-zp-272-38-2022-dostawa-fabrycznie-nowego-samochodu-osobowego-na-potrzeby-urzedu-marszalkowskiego-wojewodztwa-opolskiego/https://bip.opolskie.pl/2022/11/doa-zp-272-38-2022-dostawa-fabrycznie-nowego-samochodu-osobowego-na-potrzeby-urzedu-marszalkowskiego-wojewodztwa-opolskiego/https://bip.opolskie.pl/2022/11/doa-zp-272-38-2022-dostawa-fabrycznie-nowego-samochodu-osobowego-na-potrzeby-urzedu-marszalkowskiego-wojewodztwa-opolskiego/https://bip.opolskie.pl/2022/11/doa-zp-272-38-2022-dostawa-fabrycznie-nowego-samochodu-osobowego-na-potrzeby-urzedu-marszalkowskiego-wojewodztwa-opolskiego/https://bip.opolskie.pl/2022/11/doa-zp-272-38-2022-dostawa-fabrycznie-nowego-samochodu-osobowego-na-potrzeby-urzedu-marszalkowskiego-wojewodztwa-opolskiego/https://bip.opolskie.pl/2022/11/doa-zp-272-38-2022-dostawa-fabrycznie-nowego-samochodu-osobowego-na-potrzeby-urzedu-marszalkowskiego-wojewodztwa-opolskiego/https://bip.opolskie.pl/2022/11/doa-zp-272-38-2022-dostawa-fabrycznie-nowego-samochodu-osobowego-na-potrzeby-urzedu-marszalkowskiego-wojewodztwa-opolskiego/https://bip.opolskie.pl/2022/11/doa-zp-272-38-2022-dostawa-fabrycznie-nowego-samochodu-osobowego-na-potrzeby-urzedu-marszalkowskiego-wojewodztwa-opolskiego/https://bip.opolskie.pl/2022/11/doa-zp-272-38-2022-dostawa-fabrycznie-nowego-samochodu-osobowego-na-potrzeby-urzedu-marszalkowskiego-wojewodztwa-opolskiego/https://bip.opolskie.pl/2022/11/doa-zp-272-38-2022-dostawa-fabrycznie-nowego-samochodu-osobowego-na-potrzeby-urzedu-marszalkowskiego-wojewodztwa-opolskiego/https://bip.opolskie.pl/2022/11/doa-zp-272-38-2022-dostawa-fabrycznie-nowego-samochodu-osobowego-na-potrzeby-urzedu-marszalkowskiego-wojewodztwa-opolskiego/https://bip.opolskie.pl/2022/11/doa-zp-272-38-2022-dostawa-fabrycznie-nowego-samochodu-osobowego-na-potrzeby-urzedu-marszalkowskiego-wojewodztwa-opolskiego/https://bip.opolskie.pl/2022/11/doa-zp-272-38-2022-dostawa-fabrycznie-nowego-samochodu-osobowego-na-potrzeby-urzedu-marszalkowskiego-wojewodztwa-opolskiego/https://bip.opolskie.pl/2022/11/doa-zp-272-38-2022-dostawa-fabrycznie-nowego-samochodu-osobowego-na-potrzeby-urzedu-marszalkowskiego-wojewodztwa-opolskiego/https://bip.opolskie.pl/2022/11/doa-zp-272-38-2022-dostawa-fabrycznie-nowego-samochodu-osobowego-na-potrzeby-urzedu-marszalkowskiego-wojewodztwa-opolskiego/https://bip.opolskie.pl/2022/11/doa-zp-272-38-2022-dostawa-fabrycznie-nowego-samochodu-osobowego-na-potrzeby-urzedu-marszalkowskiego-wojewodztwa-opolskiego/https://bip.opolskie.pl/2022/11/doa-zp-272-38-2022-dostawa-fabrycznie-nowego-samochodu-osobowego-na-potrzeby-urzedu-marszalkowskiego-wojewodztwa-opolskiego/https://bip.opolskie.pl/2022/11/doa-zp-272-38-2022-dostawa-fabrycznie-nowego-samochodu-osobowego-na-potrzeby-urzedu-marszalkowskiego-wojewodztwa-opolskiego/
Marcin Puszcz - Dyrektor Departamentu Organizacyjno-Administracyjnego Adela Kozina Adela Kozina Województwo Opolskie