PGE Górnictwu i Energetyce Konwencjonalnej S.A. w Bełchatowie – instalacja do składowania odpadów innych niż niebezpiecznych i obojętne – składowiska odpadów paleniskowych „Groszowice”, o całkowitej pojemności 6 100 000 Mg, zlokalizowanej w Opolu – zmiana pozwolenia zintegrowanego

Załączniki

Metryczka

Wytworzono: 13.10.2022
Wytworzono przez: Małgorzata Juszczyszyn-Pieczonka - Z-ca Dyrektora Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego
Opublikowano: 24.10.2022, 13:10
Opublikowano przez: Joanna Zarzycka-Poproch
Podmiot udostępniający: Marszałek Województwa Opolskiego
Liczba odwiedzin: 33

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry