PGE Górnictwu i Energetyce Konwencjonalnej S.A. w Bełchatowie - instalacja do składowania odpadów innych niż niebezpiecznych i obojętne – składowiska odpadów paleniskowych „Groszowice”, o całkowitej pojemności 6 100 000 Mg, zlokalizowanej w Opolu - zmiana pozwolenia zintegrowanego https://bip.opolskie.pl/2022/10/pge-gornictwu-i-energetyce-konwencjonalnej-s-a-w-belchatowie-instalacja-do-skladowania-odpadow-innych-niz-niebezpiecznych-i-obojetne-skladowiska-odpadow-paleniskowych-groszowice/ 01-01-1970 https://bip.opolskie.pl/2022/10/pge-gornictwu-i-energetyce-konwencjonalnej-s-a-w-belchatowie-instalacja-do-skladowania-odpadow-innych-niz-niebezpiecznych-i-obojetne-skladowiska-odpadow-paleniskowych-groszowice/
Małgorzata Juszczyszyn-Pieczonka - Z-ca Dyrektora Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego Joanna Zarzycka-Poproch Marszałek Województwa Opolskiego