Czysty Region Sp. z o. o. – instalacja do składowania odpadów innych niż niebezpieczne, o zdolności przyjmowania odpadów do 50 000 Mg/rok, tj. 200 Mg/dobę oraz instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych o zdolności przetwarzania: 62 000 Mg/rok, tj. 239 Mg/dobę w części mechanicznej oraz 31 000 Mg/rok, tj. 124 Mg/d w części biologicznej, zlokalizowanych na terenie Czystego Regionu Sp. z o.o. w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Naftowej 7 – zmiana pozwolenia zintegrowanego

Załączniki

Metryczka

Wytworzono: 16.09.2022
Wytworzono przez: Manfred Grabelus - Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska
Opublikowano: 29.09.2022, 09:13
Opublikowano przez: Jagoda Wardawy
Podmiot udostępniający: Marszałek Województwa Opolskiego
Liczba odwiedzin: 47

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry