Czysty Region Sp. z o. o. – instalacja do składowania odpadów innych niż niebezpieczne, o zdolności przyjmowania odpadów do 50 000 Mg/rok, tj. 200 Mg/dobę oraz instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych o zdolności przetwarzania: 62 000 Mg/rok, tj. 239 Mg/dobę w części mechanicznej oraz 31 000 Mg/rok, tj. 124 Mg/d w części biologicznej, zlokalizowanych na terenie Czystego Regionu Sp. z o.o. w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Naftowej 7 – zmiana pozwolenia zintegrowanego https://bip.opolskie.pl/2022/09/czysty-region-sp-z-o-o-instalacja-do-skladowania-odpadow-innych-niz-niebezpieczne-o-zdolnosci-przyjmowania-odpadow-do-50-000-mgrok-tj-200-mgdobe-oraz-instalacja-do-mechaniczno-biolog/ 01-01-1970 https://bip.opolskie.pl/2022/09/czysty-region-sp-z-o-o-instalacja-do-skladowania-odpadow-innych-niz-niebezpieczne-o-zdolnosci-przyjmowania-odpadow-do-50-000-mgrok-tj-200-mgdobe-oraz-instalacja-do-mechaniczno-biolog/
Manfred Grabelus - Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska Jagoda Wardawy Marszałek Województwa Opolskiego