Joanna Harus – Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego

Imię:Joanna
Nazwisko:Harus
Stanowisko:Zastępca Dyrektora
Kategoria:Osoby upoważnione do wydawania decyzji
Rok:2022
Data utworzenia:04.07.2022

Dane wyłączone z Biuletynu Informacji Publicznej

Zakres danych: Dane dotyczące osoby fizycznej
Podstawa prawna: art. 27d ust. 1 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
Osoba wyłączająca: Dyrektor Departamentu Organizacyjno-Administracyjnego - Marcin Puszcz

Załączniki

Metryczka

Wytworzono: 26.04.2022
Wytworzono przez: Joanna Harus
Opublikowano: 04.07.2022, 11:41
Opublikowano przez: Anna Żurek
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 159

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry