Joanna Harus - Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego https://bip.opolskie.pl/2022/07/joanna-harus-zastepca-dyrektora-departamentu-rozwoju-obszarow-wiejskich-urzedu-marszalkowskiego-wojewodztwa-opolskiego/ Joanna Harus Zastępca Dyrektora Osoby upoważnione do wydawania decyzji 2022 04.07.2022 https://bip.opolskie.pl/2022/07/joanna-harus-zastepca-dyrektora-departamentu-rozwoju-obszarow-wiejskich-urzedu-marszalkowskiego-wojewodztwa-opolskiego/
Joanna Harus Anna Żurek Województwo Opolskie