Edward Kinder – Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Opolu

Imię:Edward
Nazwisko:Kinder
Stanowisko:Dyrektor
Kategoria:Kierownicy jednostek organizacyjnych
Rok:2022
Data utworzenia:04.07.2022

Dane wyłączone z Biuletynu Informacji Publicznej

Zakres danych: Dane dotyczące osoby fizycznej
Podstawa prawna: art. 27d ust. 1 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
Osoba wyłączająca: Dyrektor Departamentu Organizacyjno-Administracyjnego - Marcin Puszcz

Załączniki

Metryczka

Wytworzono: 30.03.2022
Wytworzono przez: Edward Kinder
Opublikowano: 04.07.2022, 10:39
Opublikowano przez: Anna Żurek
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 116

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry