Edward Kinder – Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Opolu https://bip.opolskie.pl/2022/07/edward-kinder-dyrektor-wojewodzkiego-osrodka-ruchu-drogowego-w-opolu-3/ Edward Kinder Dyrektor Kierownicy jednostek organizacyjnych 2022 04.07.2022 https://bip.opolskie.pl/2022/07/edward-kinder-dyrektor-wojewodzkiego-osrodka-ruchu-drogowego-w-opolu-3/
Edward Kinder Anna Żurek Województwo Opolskie