Interreg Czechy – Polska 2021 – 2027

 

4 października 2022 r. Komisja Europejska zatwierdziła program Interreg Czechy-Polska 2021-2027.

Strona Programu: https://www.cz-pl.eu/pl/

W nowym okresie programowania 2021-2027 wysokość dofinansowania EFRR wynosi 80%.

Priorytety oraz dostępna alokacja EFRR (mln EUR): 

P1. Zarządzanie kryzysowe i środowisko naturalne – 23,404

P2. Turystyka – 66,867

P3. Transport – 36,777

P4. Współpraca instytucji i obywateli – 33,434

P5. Przedsiębiorczość – 6,687

Metryczka

Wytworzono: 14.06.2022
Wytworzono przez: Dorota Relidzyńska-Bożentka
Opublikowano: 14.06.2022, 08:10
Opublikowano przez: Dorota Relidzyńska-Bożentka
Zmodyfikowano: 05.03.2024, 14:01
Zmodyfikowano przez: Iwona Marek
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 526

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry