Ogólne informacje nt. Programu Czechy - Polska 2021 – 2027 https://bip.opolskie.pl/2022/06/program-2021-2027/ 4 października 2022 r. Komisja Europejska zatwierdziła program Interreg Czechy-Polska 2021-2027. Strona Programu: https://www.cz-pl.eu/pl/ W nowym okresie programowania 2021-2027 wysokość dofinansowania EFRR wynosi 80%. Priorytety oraz dostępna alokacja EFRR (mln EUR):  P1. Zarządzanie kryzysowe i środowisko naturalne - 23,404 P2. Turystyka - 66,867 P3. Transport - 36,777 P4. Współpraca instytucji i obywateli - 33,434 P5. Przedsiębiorczość - 6,687]]>
Dorota Relidzyńska-Bożentka Justyna Wójcik Justyna Wójcik Województwo Opolskie