Manfred Grabelus – Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego

Imię:Manfred
Nazwisko:Grabelus
Stanowisko:Dyrektor
Kategoria:Osoby upoważnione do wydawania decyzji
Rok:2022
Data utworzenia:22.06.2022

Dane wyłączone z Biuletynu Informacji Publicznej

Zakres danych: Dane dotyczące osoby fizycznej
Podstawa prawna: art. 27d ust. 1 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
Osoba wyłączająca: Dyrektor Departamentu Organizacyjno-Administracyjnego - Marcin Puszcz

Załączniki

Metryczka

Wytworzono: 28.04.2022
Wytworzono przez: Manfred Grabelus
Opublikowano: 22.06.2022, 09:27
Opublikowano przez: Anna Żurek
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 174

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry