Manfred Grabelus – Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego https://bip.opolskie.pl/2022/06/manfred-grabelus-dyrektor-departamentu-ochrony-srodowiska-urzedu-marszalkowskiego-wojewodztwa-opolskiego-3/ Manfred Grabelus Dyrektor Osoby upoważnione do wydawania decyzji 2022 22.06.2022 https://bip.opolskie.pl/2022/06/manfred-grabelus-dyrektor-departamentu-ochrony-srodowiska-urzedu-marszalkowskiego-wojewodztwa-opolskiego-3/
Manfred Grabelus Anna Żurek Województwo Opolskie