Krzysztof Nazimek – Dyrektor Specjalistycznego Szpitala im. Ks. Biskupa Józefa Nathana w Branicach

Imię:Krzysztof
Nazwisko:Nazimek
Stanowisko:Dyrektor
Kategoria:Kierownicy jednostek organizacyjnych
Rok:2022
Data utworzenia:20.06.2022

Dane wyłączone z Biuletynu Informacji Publicznej

Zakres danych: Dane dotyczące osoby fizycznej
Podstawa prawna: art. 27d ust. 1 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
Osoba wyłączająca: Dyrektor Departamentu Organizacyjno-Administracyjnego - Marcin Puszcz

Załączniki

Metryczka

Wytworzono: 28.04.2022
Wytworzono przez: Krzysztof Nazimek
Opublikowano: 20.06.2022, 13:29
Opublikowano przez: Anna Żurek
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 100

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry