Krzysztof Nazimek – Dyrektor Specjalistycznego Szpitala im. Ks. Biskupa Józefa Nathana w Branicach https://bip.opolskie.pl/2022/06/krzysztof-nazimek-dyrektor-specjalistycznego-szpitala-im-ks-biskupa-jozefa-nathana-w-branicach-3/ Krzysztof Nazimek Dyrektor Kierownicy jednostek organizacyjnych 2022 20.06.2022 https://bip.opolskie.pl/2022/06/krzysztof-nazimek-dyrektor-specjalistycznego-szpitala-im-ks-biskupa-jozefa-nathana-w-branicach-3/
Krzysztof Nazimek Anna Żurek Województwo Opolskie