Rehabilitacja osób z deficytami zdrowotnymi wywołanymi przez COVID-19 w województwie opolskim – projekt pilotażowy

Wartość projektu: 11 752 648,82

Projekt został opracowany w partnerstwie pomiędzy Liderem – Województwem Opolskim a 3 partnerami. Zakłada kompleksową, intensywną, multidyscyplinarną rehabilitację, która umożliwi pacjentom powrót do zdrowia po przebyciu COVID-19.

Partnerzy:

Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o., Stobrawskie Centrum Medyczne Sp. z o.o. w Kup, Centrum Terapii Nerwic w Mosznej Sp. z o.o.

Grupa docelowa:

Populacja 2000 mieszkańców z terenu województwa opolskiego, których stan zdrowia umożliwi podjęcie rehabilitacji po przebytej chorobie COVID-19 i które jednocześnie spełnią kryteria formalne określone w Programie.

Cel główny:

Poprawa sprawności funkcjonalnej u 70% uczestników programu nie mniejsza niż minimalna różnica istotna klinicznie (MCID, ang. minimal clinically important difference) w obszarach, dla których w wykonanych testach wykryto zaburzenia funkcjonalne negatywnie wypływające na obszar aktywności i podjęto terapię w ramach programu, w tym poprawa wydolności wysiłkowej i krążeniowej, sprawności oddechowej, siły mięśniowej i ogólnej sprawności fizycznej oraz wsparcie zdrowia psychicznego.

Cele szczegółowe:

  1. Podniesienie wydolności fizycznej nie mniejsza niż minimalna różnica istotna klinicznie w stosunku do stanu początkowego u 70% osób uczestniczących w Programie.
  2. Podniesienie kategorii modelu usprawniania wg prof. Jana Szczegielniaka (modele rehabilitacji pulmonologicznej) co najmniej o jedną kategorię u 70% osób uczestniczących w Programie w stosunku do stanu początkowego.
  3. Zmniejszenie oceny zmęczenia i duszności spoczynkowej lub wysiłkowej w zmodyfikowanej skali Borga (mBS) o minimum 1 punkt w stosunku do stanu początkowego, u 70% uczestników Programu poddanych rehabilitacji po-COVIDowej.
  4. Poprawa w stosunku do stanu początkowego, funkcjonowania psychicznego u 50% uczestników Programu, u których stwierdzono zaburzenia w zakresie lęku i nastroju związanych z przebyciem COVID-19.
  5. Poprawa w stosunku do stanu początkowego, funkcjonowania poznawczego 25% uczestników Programu.
  6. Wzrost wiedzy, u co najmniej 70% uczestników Programu w zakresie samodzielnego radzenia sobie z uciążliwymi objawami związanymi z przebyciem COVID-19.
  7. Nabycie umiejętności w zakresie rehabilitacji osób po COVID-19 u 80% uczestników szkolenia dla personelu medycznego z zakresu rehabilitacji pacjentów po przebytym COVID-19.

Zadania i efekty projektu realizują w praktyce założenia RPO WO 2014-2020, w szczególności zapisy określone w Osi Priorytetowej VIII Integracja społeczna, celu szczegółowym nr 1 – Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych w regionie, ponieważ projekt wpływa na realizację założonych w dokumencie celów, a co za tym idzie powoduje zwiększenie liczby świadczonych usług zdrowotnych w regionie w zakresie m.in. leczenia komplikacji po przebyciu choroby COVID-19.

Projekt zakłada KMPLEMENTARNOŚĆ z projektami: WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE “Opolskie przeciw COVID-19” – nr projektu RPOP.08.01.00-16-0028/20 WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE “Opolskie wspiera szpitale w walce z “COVID-19” – nr projektu RPOP.08.01.00-16-0034/20

 

Metryczka

Wytworzono: 05.05.2022
Wytworzono przez: Izabela Damboń-Kandziora
Opublikowano: 05.05.2022, 08:51
Opublikowano przez: Ewelina Błyszcz
Zmodyfikowano: 05.05.2022, 09:03
Zmodyfikowano przez: Ewelina Błyszcz
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 57

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry