otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn.: „Wydarzenia sportowe i rekreacyjne kluczem na aktywne społeczeństwo – edycja II” w ramach „Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Opolskiego na 2022 r. – IV edycja” w 2022 r., skierowany do organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

HARMONOGRAM REALIZACJI KONKURSU

ETAP KONKURSU TERMIN KOŃCOWY
Składanie ofert do 3 czerwca 2022 r.
Przeprowadzenie oceny formalnej i merytorycznej ofert do 12 sierpnia 2022 r.
Rozstrzygnięcie konkursu do 1 września 2022 r.

Szczegółowych informacji dotyczących niniejszego konkursu udzielają pracownicy Departamentu Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, ul. Żeromskiego 3 w Opolu: Jarosław Szynol – j.szynol@opolskie.pl tel. 77 44 29 320, Joanna Wilk – j.wilk@opolskie.pl tel. 77 44 29 337.

Data ważności:03.06.2022
Osoba odpowiedzialna:Agnieszka Kamińska - Dyrektor Departamentu Kultury, Sportu i Turystyki

Załączniki

Metryczka

Wytworzono: 09.05.2022
Wytworzono przez: Jarosław Szynol
Opublikowano: 12.05.2022, 14:32
Opublikowano przez: Bartosz Swoboda
Zmodyfikowano: 13.02.2023, 12:14
Zmodyfikowano przez: Jarosław Szynol
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 215

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry