otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn.: „Wydarzenia sportowe i rekreacyjne kluczem na aktywne społeczeństwo – edycja II” w ramach „Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Opolskiego na 2022 r. – IV edycja” w 2022 r., skierowany do organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie https://bip.opolskie.pl/2022/05/otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-w-zakresie-wspierania-i-upowszechniania-kultury-fizycznej-pn-wydarzenia-sportowe-i-rekreacyjne-kluczem-na-aktywne-spoleczenstwo/ HARMONOGRAM REALIZACJI KONKURSU
ETAP KONKURSU TERMIN KOŃCOWY
Składanie ofert do 3 czerwca 2022 r.
Przeprowadzenie oceny formalnej i merytorycznej ofert do 12 sierpnia 2022 r.
Rozstrzygnięcie konkursu do 1 września 2022 r.
Szczegółowych informacji dotyczących niniejszego konkursu udzielają pracownicy Departamentu Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, ul. Żeromskiego 3 w Opolu: Jarosław Szynol – j.szynol@opolskie.pl tel. 77 44 29 320, Joanna Wilk – j.wilk@opolskie.pl tel. 77 44 29 337.]]>
03.06.2022 Agnieszka Kamińska - Dyrektor Departamentu Kultury, Sportu i Turystyki https://bip.opolskie.pl/2022/05/otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-w-zakresie-wspierania-i-upowszechniania-kultury-fizycznej-pn-wydarzenia-sportowe-i-rekreacyjne-kluczem-na-aktywne-spoleczenstwo/https://bip.opolskie.pl/2022/05/otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-w-zakresie-wspierania-i-upowszechniania-kultury-fizycznej-pn-wydarzenia-sportowe-i-rekreacyjne-kluczem-na-aktywne-spoleczenstwo/https://bip.opolskie.pl/2022/05/otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-w-zakresie-wspierania-i-upowszechniania-kultury-fizycznej-pn-wydarzenia-sportowe-i-rekreacyjne-kluczem-na-aktywne-spoleczenstwo/https://bip.opolskie.pl/2022/05/otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-w-zakresie-wspierania-i-upowszechniania-kultury-fizycznej-pn-wydarzenia-sportowe-i-rekreacyjne-kluczem-na-aktywne-spoleczenstwo/
Jarosław Szynol Jarosław Szynol Jarosław Szynol Województwo Opolskie