Opiniowanie wniosku o ustalenie lokalizacji linii kolejowej w odniesieniu do ochrony samorządowych obiektów infrastruktury

Kategoria:Zagospodarowanie przestrzenne
Komórka organizacyjna:Referat Zagospodarowania Przestrzennego Województwa
Podmioty uprawnione:

PLK S.A. lub właściwa jednostka samorządu terytorialnego

Wymagania i potrzebne dokumenty:

wniosek

Miejsce składania dokumentów:

Kancelaria Ogólna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego ul. Piastowska 14 45-082 Opole lub Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej, ul. Hallera 9, 45-867 Opole

Organ właściwy:Zarząd Województwa Opolskiego - uchwała
Podstawa prawna:
  1. Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym
  2. Plan zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego – przyjęty uchwałą Nr VI/54/2019 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 24 kwietnia 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2019 r., poz. 1798 z dnia 14.05.2019 r.)
Osoba odpowiedzialna:Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej i Przestrzennej

Metryczka

Wytworzono: 25.04.2022
Wytworzono przez: Waldemar Zadka - Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej i Przestrzennej
Opublikowano: 25.04.2022, 12:12
Opublikowano przez: Iwona Marek
Zmodyfikowano: 27.02.2024, 09:40
Zmodyfikowano przez: Marta Maj
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 92

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry