Opiniowanie wniosku o ustalenie lokalizacji linii kolejowej w odniesieniu do ochrony samorządowych obiektów infrastruktury https://bip.opolskie.pl/2022/04/opiniowanie-wniosku-o-ustalenie-lokalizacji-linii-kolejowej-w-odniesieniu-do-ochrony-samorzadowych-obiektow-infrastruktury/ a Referat Zagospodarowania Przestrzennego Województwa

PLK S.A. lub właściwa jednostka samorządu terytorialnego

wniosek

Kancelaria Ogólna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego ul. Piastowska 14 45-082 Opole lub Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej, ul. Hallera 9, 45-867 Opole

Zarząd Województwa Opolskiego - uchwała
  1. Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym
  2. Plan zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego – przyjęty uchwałą Nr VI/54/2019 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 24 kwietnia 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2019 r., poz. 1798 z dnia 14.05.2019 r.)
Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej i Przestrzennej
Waldemar Zadka - Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej i Przestrzennej Marta Maj Marta Maj Województwo Opolskie