Opiniowanie projektu strategii rozwoju gminy/strategii rozwoju ponadlokalnego w zakresie sposobu uwzględnienia ustaleń i rekomendacji dot. kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w województwie, określonych w strategii rozwoju województwa opolskiego

Kategoria:Zagospodarowanie przestrzenne
Komórka organizacyjna:Referat Zagospodarowania Przestrzennego Województwa
Podmioty uprawnione:

Wójt / burmistrz / prezydent miasta / organ wykonawczy związku międzygminnego albo stowarzyszenia

Wymagania i potrzebne dokumenty:
  • Wniosek wójta / burmistrza / prezydenta miasta / organu wykonawczego związku międzygminnego albo stowarzyszenia
  • Projekt strategii rozwoju gminy / strategii rozwoju ponadlokalnego
Miejsce składania dokumentów:

Kancelaria Ogólna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego ul. Piastowska 14 45-082 Opole lub Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej, ul. Hallera 9, 45-867 Opole

Organ właściwy:Zarząd Województwa Opolskiego - uchwała
Podstawa prawna:
  1. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
  2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
Osoba odpowiedzialna:Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej i Przestrzennej

Metryczka

Wytworzono: 25.04.2022
Wytworzono przez: Waldemar Zadka - Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej i Przestrzennej
Opublikowano: 25.04.2022, 12:16
Opublikowano przez: Iwona Marek
Zmodyfikowano: 27.02.2024, 09:40
Zmodyfikowano przez: Marta Maj
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 122

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry