Kontrakt Programowy dla Województwa Opolskiego

Kontrakt Programowy stanowi umowę zawartą pomiędzy ministrem właściwym do spraw rozwoju regionalnego (przedstawicielem strony rządowej) a Zarządem Województwa Opolskiego (strona samorządowa), będącym Instytucją Zarządzającą Programem Regionalnym pn. Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027.

Zgodnie z art. 14ra ust. 4 Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2021 r., poz. 1057 ze zm.) Kontrakt Programowy stanowi podstawę do negocjacji z Komisją Europejską programu służącego realizacji umowy partnerstwa w zakresie polityki spójności, opracowanego przez zarząd województwa.

Przedmiotem Kontraktu Programowego dla Województwa Opolskiego [dalej: Kontrakt] jest określenie kierunków i warunków dofinansowania Programu Regionalnego pn. Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027, w tym przedsięwzięć priorytetowych.

Kontrakt został podpisany w dniu 15 marca 2022 r. przez przedstawicieli Zarządu Województwa Opolskiego – wicemarszałkowie województwa Zuzanna Donath-Kasiura i Zbigniew Kubalańca. Wcześniej swój podpis na dokumencie złożył ówczesny Wiceminister Funduszy i Polityki Regionalnej – Waldemar Buda. Kontrakt został zmieniony Aneksem nr 1 zawartym w dniu 29 maja 2023 r. w oparciu o art. 14 ra ust. 3 i 4 w związku z ust. 6 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

Treść Kontraktu wraz z Aneksem nr 1 znajduje się na stronie internetowej rpo.opolskie.pl – zakładka Poznaj program na lata 2021-2027 – Zapoznaj się z dokumentami – Kontrakt Programowy dla Województwa Opolskiego link do dokumentu.

 

Kontrakt Programowy dla Województwa Opolskiego podpisany 15.03.2022 r.

Załączniki

Metryczka

Wytworzono: 26.04.2022
Wytworzono przez: Wojciech Dudek
Opublikowano: 26.04.2022, 07:49
Opublikowano przez: Wojciech Dudek
Zmodyfikowano: 03.01.2024, 10:38
Zmodyfikowano przez: Marta Maj
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 277

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry