Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2022 roku skierowany do organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

HARMONOGRAM REALIZACJI KONKURSU

ETAP KONKURSU TERMIN KOŃCOWY
Składanie ofert do 17 marca 2022 r.
Przeprowadzenie oceny formalnej i merytorycznej ofert do 26 maja 2022 r.
Rozstrzygnięcie konkursu do 15 czerwca 2022 r.

 

Szczegółowych informacji dotyczących niniejszego konkursu udzielają pracownicy Departamentu Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, ul. Żeromskiego 3 w Opolu: Bartosz Swoboda tel. 77 44 29 334, Katarzyna Szałecka-Ptak tel. 77 44 29 336.

Data ważności:17.03.2022
Osoba odpowiedzialna:Agnieszka Kamińska - Dyrektor Departamentu Kultury, Sportu i Turystyki

Załączniki

Metryczka

Wytworzono: 14.02.2022
Wytworzono przez: Bartosz Swoboda
Opublikowano: 15.02.2022, 07:51
Opublikowano przez: Bartosz Swoboda
Zmodyfikowano: 21.04.2022, 07:36
Zmodyfikowano przez: Bartosz Swoboda
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 1591

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry