Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2022 roku skierowany do organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie https://bip.opolskie.pl/2022/02/otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-w-zakresie-kultury-sztuki-ochrony-dobr-kultury-i-dziedzictwa-narodowego-w-2022-roku-skierowany-do-organizacji-pozarzadowych-i-innych-uprawnionyc/ HARMONOGRAM REALIZACJI KONKURSU
ETAP KONKURSU TERMIN KOŃCOWY
Składanie ofert do 17 marca 2022 r.
Przeprowadzenie oceny formalnej i merytorycznej ofert do 26 maja 2022 r.
Rozstrzygnięcie konkursu do 15 czerwca 2022 r.
  Szczegółowych informacji dotyczących niniejszego konkursu udzielają pracownicy Departamentu Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, ul. Żeromskiego 3 w Opolu: Bartosz Swoboda tel. 77 44 29 334, Katarzyna Szałecka-Ptak tel. 77 44 29 336.]]>
17.03.2022 Agnieszka Kamińska - Dyrektor Departamentu Kultury, Sportu i Turystyki https://bip.opolskie.pl/2022/02/otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-w-zakresie-kultury-sztuki-ochrony-dobr-kultury-i-dziedzictwa-narodowego-w-2022-roku-skierowany-do-organizacji-pozarzadowych-i-innych-uprawnionyc/https://bip.opolskie.pl/2022/02/otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-w-zakresie-kultury-sztuki-ochrony-dobr-kultury-i-dziedzictwa-narodowego-w-2022-roku-skierowany-do-organizacji-pozarzadowych-i-innych-uprawnionyc/https://bip.opolskie.pl/2022/02/otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-w-zakresie-kultury-sztuki-ochrony-dobr-kultury-i-dziedzictwa-narodowego-w-2022-roku-skierowany-do-organizacji-pozarzadowych-i-innych-uprawnionyc/https://bip.opolskie.pl/2022/02/otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-w-zakresie-kultury-sztuki-ochrony-dobr-kultury-i-dziedzictwa-narodowego-w-2022-roku-skierowany-do-organizacji-pozarzadowych-i-innych-uprawnionyc/
Bartosz Swoboda Bartosz Swoboda Bartosz Swoboda Województwo Opolskie