Ferma drobiu w Drogoszowie – zmiana pozwolenia zintegrowanego udzielonego decyzją Wojewody Opolskiego nr ŚR.III-AC-6610-1-16/05 z 12 kwietnia 2006 r. (z późniejszymi zmianami) dla instalacji do chowu drobiu o liczbie 60 000 stanowisk dla brojlerów kurzych, zlokalizowanej na terenie fermy drobiu w Drogoszowie.

Załączniki

Metryczka

Wytworzono: 29.12.2021
Wytworzono przez: Małgorzata Juszczyszyn-Pieczonka - Z-ca Dyrektora Departamentu Ochrony Środowiska
Opublikowano: 04.01.2022, 11:14
Opublikowano przez: Natalia Gienieczko
Podmiot udostępniający: Marszałek Województwa Opolskiego
Liczba odwiedzin: 18

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry