Ferma drobiu w Drogoszowie - zmiana pozwolenia zintegrowanego udzielonego decyzją Wojewody Opolskiego nr ŚR.III-AC-6610-1-16/05 z 12 kwietnia 2006 r. (z późniejszymi zmianami) dla instalacji do chowu drobiu o liczbie 60 000 stanowisk dla brojlerów kurzych, zlokalizowanej na terenie fermy drobiu w Drogoszowie. https://bip.opolskie.pl/2022/01/ferma-drobiu-w-drogoszowie-zmiana-pozwolenia-zintegrowanego-udzielonego-decyzja-wojewody-opolskiego-nr-sr-iii-ac-6610-1-1605-z-12-kwietnia-2006-r-z-pozniejszymi-zmianami-dla-instalacji-do-chowu/ 01-01-1970 https://bip.opolskie.pl/2022/01/ferma-drobiu-w-drogoszowie-zmiana-pozwolenia-zintegrowanego-udzielonego-decyzja-wojewody-opolskiego-nr-sr-iii-ac-6610-1-1605-z-12-kwietnia-2006-r-z-pozniejszymi-zmianami-dla-instalacji-do-chowu/
Małgorzata Juszczyszyn-Pieczonka - Z-ca Dyrektora Departamentu Ochrony Środowiska Natalia Gienieczko Natalia Gienieczko Marszałek Województwa Opolskiego