Informacja o rozpoczęciu procedury wyłaniania przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie Województwa Opolskiego na członków Rady Działalności Pożytku Publicznego V Kadencji

Marszałek Województwa Opolskiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1057
z późn.zm.) prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Województwa Opolskiego do zgłaszania swoich przedstawicieli na członków Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego V kadencji.

Każda organizacja i każdy podmiot może zgłosić nie więcej niż trzech kandydatów  na członków Rady
V kadencji, w ramach prowadzonych rodzajów działalności pożytku publicznego wpisujących się w sferę zadań publicznych, o których mowa w art. 4 ust. 1 ww. ustawy.

Imienne zgłoszenia kandydata dokonuje się na załączonym „Formularzu zgłoszeniowym na członka Rady”, który należy przesłać lub dostarczyć w zamkniętej kopercie w terminie 14 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia, tj. do 29 grudnia 2021 r.  na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

Punkt Informacyjny Kancelarii Ogólnej

45-082 Opole, ul. Piastowska 14

z dopiskiem: „Zgłoszenie – RDPPWO V kadencja”

Szczegółowe informacje  zamieszczone są w załączniku – Informacja o procedurze naboru.

Załączniki

Metryczka

Wytworzono: 15.12.2021
Wytworzono przez: Barbara Kamińska - Dyrektor Biura Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego
Opublikowano: 15.12.2021, 12:00
Opublikowano przez: Paweł Wójcik
Zmodyfikowano: 15.12.2021, 12:41
Zmodyfikowano przez: Paweł Wójcik
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 257

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry