Informacja o rozpoczęciu procedury wyłaniania przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie Województwa Opolskiego na członków Rady Działalności Pożytku Publicznego V Kadencji https://bip.opolskie.pl/2021/12/informacja-o-rozpoczeciu-procedury-wylaniania-przedstawicieli-organizacji-pozarzadowych-i-innych-podmiotow-prowadzacych-dzialalnosc-pozytku-publicznego-na-terenie-wojewodztwa-opolskiego-na-czlonkow-ra/ „Formularzu zgłoszeniowym na członka Rady”, który należy przesłać lub dostarczyć w zamkniętej kopercie w terminie 14 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia, tj. do 29 grudnia 2021 r.  na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Punkt Informacyjny Kancelarii Ogólnej 45-082 Opole, ul. Piastowska 14 z dopiskiem: „Zgłoszenie - RDPPWO V kadencja” Szczegółowe informacje  zamieszczone są w załączniku - Informacja o procedurze naboru.]]> https://bip.opolskie.pl/2021/12/informacja-o-rozpoczeciu-procedury-wylaniania-przedstawicieli-organizacji-pozarzadowych-i-innych-podmiotow-prowadzacych-dzialalnosc-pozytku-publicznego-na-terenie-wojewodztwa-opolskiego-na-czlonkow-ra/https://bip.opolskie.pl/2021/12/informacja-o-rozpoczeciu-procedury-wylaniania-przedstawicieli-organizacji-pozarzadowych-i-innych-podmiotow-prowadzacych-dzialalnosc-pozytku-publicznego-na-terenie-wojewodztwa-opolskiego-na-czlonkow-ra/https://bip.opolskie.pl/2021/12/informacja-o-rozpoczeciu-procedury-wylaniania-przedstawicieli-organizacji-pozarzadowych-i-innych-podmiotow-prowadzacych-dzialalnosc-pozytku-publicznego-na-terenie-wojewodztwa-opolskiego-na-czlonkow-ra/https://bip.opolskie.pl/2021/12/informacja-o-rozpoczeciu-procedury-wylaniania-przedstawicieli-organizacji-pozarzadowych-i-innych-podmiotow-prowadzacych-dzialalnosc-pozytku-publicznego-na-terenie-wojewodztwa-opolskiego-na-czlonkow-ra/https://bip.opolskie.pl/2021/12/informacja-o-rozpoczeciu-procedury-wylaniania-przedstawicieli-organizacji-pozarzadowych-i-innych-podmiotow-prowadzacych-dzialalnosc-pozytku-publicznego-na-terenie-wojewodztwa-opolskiego-na-czlonkow-ra/https://bip.opolskie.pl/2021/12/informacja-o-rozpoczeciu-procedury-wylaniania-przedstawicieli-organizacji-pozarzadowych-i-innych-podmiotow-prowadzacych-dzialalnosc-pozytku-publicznego-na-terenie-wojewodztwa-opolskiego-na-czlonkow-ra/https://bip.opolskie.pl/2021/12/informacja-o-rozpoczeciu-procedury-wylaniania-przedstawicieli-organizacji-pozarzadowych-i-innych-podmiotow-prowadzacych-dzialalnosc-pozytku-publicznego-na-terenie-wojewodztwa-opolskiego-na-czlonkow-ra/https://bip.opolskie.pl/2021/12/informacja-o-rozpoczeciu-procedury-wylaniania-przedstawicieli-organizacji-pozarzadowych-i-innych-podmiotow-prowadzacych-dzialalnosc-pozytku-publicznego-na-terenie-wojewodztwa-opolskiego-na-czlonkow-ra/
Barbara Kamińska - Dyrektor Biura Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego Iwona Marek Paweł Wójcik Województwo Opolskie