DOA-X.272.27.2021 Ochrona osób i mienia UMWO, postępowanie prowadzone na podstawie art. 275 pkt 1 Pzp w trybie podstawowym bez negocjacji.

W celu prawidłowego złożenia oferty czy wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wykonawcy powinni się posługiwać 32 znakowym Identyfikatorem z miniPortalu i to właśnie do tego identyfikatora należy odsyłać wykonawców. W sytuacji, w której Wykonawca składając ofertę przez miniPortal, wprowadzi w formularzu ID z Platformy e-Zamówienia, oferta taka nie będzie widoczna na liście złożonych ofert i nie będzie możliwości jej odszyfrowania.

Identyfikator postępowania z miniPortalu: 

Identyfikator postępowania:  97e7a4f4-9125-4f85-aa15-b561d94b16b0

Na podstawie art. 275 pkt 1 Pzp zamawiający udziela zamówienia w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości
zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 t.j. ze zm.) – dalej Pzp, w którym w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy.
Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/ (https://miniportal.uzp.gov.pl/);
Bezpośredni link do strony www postępowania:  https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/97e7a4f4-9125-4f85-aa15-b561d94b16b0

BIP: https://bip.opolskie.pl/typy-tresci/zamowienia-publiczne/ (https://bip.opolskie.pl/typy-tresci/zamowienia-publiczne/)

Tryb zamówienia:Tryb podstawowy
Zamawiający:Województwo Opolskie
Data ogłoszenia:02.12.2021
Data ważności:31.01.2021

Załączniki

Metryczka

Wytworzono: 02.12.2021
Wytworzono przez: Marcin Puszcz - Dyrektor DOA
Opublikowano: 02.12.2021, 15:24
Opublikowano przez: Monika Elceser
Zmodyfikowano: 23.12.2021, 16:15
Zmodyfikowano przez: Monika Elceser
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 219

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry