Petycja dotycząca poprawy środowiska naturalnego i zmniejszenia temperatury

Przebieg postępowania Data Przewidywany termin realizacji petycji
1. Wpływ petycji dotyczącej poprawy środowiska naturalnego, zmniejszenia temperatury  12.08.2021 r.  —
 2.  Udzielenie odpowiedzi na petycję  5.10.2021 r.  —

Dane wyłączone z Biuletynu Informacji Publicznej

Zakres danych: wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach
Podstawa prawna: art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach
Osoba wyłączająca: Małgorzata Juszczyszyn-Pieczonka, Z-ca Dyrektora Departamentu Ochrony Środowiska

Załączniki

Metryczka

Wytworzono: 24.08.2021
Wytworzono przez: Małgorzata Juszczyszyn-Pieczonka, Z-ca Dyrektora Departamentu Ochrony Środowiska
Opublikowano: 24.08.2021, 14:55
Opublikowano przez: Aleksandra Kaczmarek
Zmodyfikowano: 08.10.2021, 12:04
Zmodyfikowano przez: Kamil Nowak
Podmiot udostępniający: Marszałek Województwa Opolskiego
Liczba odwiedzin: 65

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry