Komisja Skarg, Wniosków i Petycji (kadencja 2018-2023)

Przewodniczący (-a): Brygida Kolenda-Łabuś
Wiceprzewodniczący (-a): Teresa Ceglecka-Zielonka
Członek komisji: Edyta Gola
Członek komisji: Tomasz Gabor
Członek komisji: Janina Okrągły

Przedmiotem działania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji są:

  1. badanie skarg na działalność Marszałka, Zarządu oraz wojewódzkie jednostki organizacyjne, w trybie określonym odrębnymi przepisami i przedstawienie wyników postępowania wyjaśniającego i wniosków Sejmikowi, dotyczących uznania skargi  za uzasadnioną lub za nieuzasadnioną. W razie uznania skargi za uzasadnioną, Komisja przedstawia wnioski mające na celu wskazanie stwierdzonych nieprawidłowości oraz wnioski zapobiegające powstawaniu nieprawidłowości w przyszłości;
  2. opiniowanie projektów uchwał w sprawie rozpatrzenia składanych do Sejmiku wniosków i petycji.”.

Załączniki

Metryczka

Wytworzono: 30.09.2020
Wytworzono przez: Dyrektor Biura Sejmiku - Damian Cedro
Opublikowano: 30.09.2020, 12:46
Opublikowano przez: Radosław Nowosielecki
Zmodyfikowano: 04.12.2023, 13:45
Zmodyfikowano przez: Radosław Nowosielecki
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 390

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry