Konsultacje społeczne dotyczące ochrony zdrowia i/lub polityki społecznej

Szanowni Państwo zapraszamy i zachęcamy do udziału w konsultacjach społecznych projektów Wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na lata 2018-2025 oraz Wojewódzkiego programu przeciwdziałania narkomanii na lata 2018-2025. Konsultacje trwają do dnia 10 października 2017 r. Konsultacje prowadzone są w celu przygotowania optymalnych wersji projektów w/w programów, które zostaną przedłożone pod obrady Sejmiku Województwa Opolskiego. Poszczególne etapy konsultacji prowadzi Pełnomocnik Zarządu Województwa Opolskiego ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień. W celu zgłoszenia uwag proszę skorzystać z załączonego Formularza podstawowego konsultacji społecznych, dane do kontaktu znajdują się w formularzu.

Informacje aktualne

Archiwum

Załączniki

Metryczka

Wytworzono: 11.08.2017
Wytworzono przez: Jacek Ruszczewski - Pełnomocnik Zarządu Województwa Opolskiego ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień
Opublikowano: 11.08.2017, 09:51
Opublikowano przez: Iwona Marek
Zmodyfikowano: 16.02.2023, 08:38
Zmodyfikowano przez: Iwona Marek
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 312

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry