Konsultacje społeczne dotyczące ochrony zdrowia i/lub polityki społecznej https://bip.opolskie.pl/2017/08/konsultacje-spoleczne-dotyczace-ochrony-zdrowia-ilub-polityki-spolecznej/ Szanowni Państwo zapraszamy i zachęcamy do udziału w konsultacjach społecznych projektów Wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na lata 2018-2025 oraz Wojewódzkiego programu przeciwdziałania narkomanii na lata 2018-2025. Konsultacje trwają do dnia 10 października 2017 r. Konsultacje prowadzone są w celu przygotowania optymalnych wersji projektów w/w programów, które zostaną przedłożone pod obrady Sejmiku Województwa Opolskiego. Poszczególne etapy konsultacji prowadzi Pełnomocnik Zarządu Województwa Opolskiego ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień. W celu zgłoszenia uwag proszę skorzystać z załączonego Formularza podstawowego konsultacji społecznych, dane do kontaktu znajdują się w formularzu.

Informacje aktualne Archiwum]]>
https://bip.opolskie.pl/2017/08/konsultacje-spoleczne-dotyczace-ochrony-zdrowia-ilub-polityki-spolecznej/https://bip.opolskie.pl/2017/08/konsultacje-spoleczne-dotyczace-ochrony-zdrowia-ilub-polityki-spolecznej/https://bip.opolskie.pl/2017/08/konsultacje-spoleczne-dotyczace-ochrony-zdrowia-ilub-polityki-spolecznej/https://bip.opolskie.pl/2017/08/konsultacje-spoleczne-dotyczace-ochrony-zdrowia-ilub-polityki-spolecznej/https://bip.opolskie.pl/2017/08/konsultacje-spoleczne-dotyczace-ochrony-zdrowia-ilub-polityki-spolecznej/
Jacek Ruszczewski - Pełnomocnik Zarządu Województwa Opolskiego ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień Iwona Marek Iwona Marek Województwo Opolskie