w sprawie ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, wojewódzkich instytucji kultury i wojewódzkich osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, dla których organem założycielskim jest Województwo Opolskie, za pierwsze półrocze

Rodzaj aktu prawnego:Uchwała Sejmiku
Rok podjęcia (podpisania):2017
Status:Projekt
Kadencja:V 2014/2018
Sesja:XXX
Data podjęcia (podpisania):29.05.2017
Czego dotyczy dodawany akt prawny:Budżet województwa

Załączniki

Metryczka

Wytworzono: 29.05.2017
Wytworzono przez: Dyrektor Departamentu Finansów - Barbara Pomianowska
Opublikowano: 31.05.2017, 12:50
Opublikowano przez: Radosław Nowosielecki
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 24

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry