w sprawie ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, wojewódzkich instytucji kultury i wojewódzkich osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, dla których organem założycielskim jest Województwo Opolskie, za pierwsze półrocze https://bip.opolskie.pl/2017/05/w-sprawie-ustalenia-zakresu-i-formy-informacji-o-przebiegu-wykonania-planow-finansowych-samodzielnych-publicznych-zakladow-opieki-zdrowotnej-wojewodzkich-instytucji-kultury-i-wojewodzkich-osob-prawny/ Uchwała Sejmiku 2017 Projekt V 2014/2018 XXX 29.05.2017 Budżet województwa https://bip.opolskie.pl/2017/05/w-sprawie-ustalenia-zakresu-i-formy-informacji-o-przebiegu-wykonania-planow-finansowych-samodzielnych-publicznych-zakladow-opieki-zdrowotnej-wojewodzkich-instytucji-kultury-i-wojewodzkich-osob-prawny/
Dyrektor Departamentu Finansów - Barbara Pomianowska Radosław Nowosielecki Województwo Opolskie