w sprawie zasad, warunków i trybu udzielenia stypendiów w ramach programu pomocy stypendialnej realizowanej w ramach projektu pn. „Wspieramy najlepszych II” realizowanego w ramach Poddziałania 9.1.5 RPO WO 2014-2020

Rodzaj aktu prawnego:Uchwała Sejmiku
Rok podjęcia (podpisania):2017
Status:Projekt
Kadencja:V 2014/2018
Sesja:XXVII
Data podjęcia (podpisania):13.03.2017
Czego dotyczy dodawany akt prawny:Edukacja i rynek pracy

Załączniki

Metryczka

Wytworzono: 13.03.2017
Wytworzono przez: Dyrektor Departamentu Edukacji i Rynku Pracy - Zbigniew Kubalańca
Opublikowano: 15.03.2017, 08:25
Opublikowano przez: Radosław Nowosielecki
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 18

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry