w sprawie zasad, warunków i trybu udzielenia stypendiów w ramach programu pomocy stypendialnej realizowanej w ramach projektu pn. „Wspieramy najlepszych II” realizowanego w ramach Poddziałania 9.1.5 RPO WO 2014-2020 https://bip.opolskie.pl/2017/03/w-sprawie-zasad-warunkow-i-trybu-udzielenia-stypendiow-w-ramach-programu-pomocy-stypendialnej-realizowanej-w-ramach-projektu-pn-wspieramy-najlepszych-ii-realizowanego-w-ramach-podd/ Uchwała Sejmiku 2017 Projekt V 2014/2018 XXVII 13.03.2017 Edukacja i rynek pracy https://bip.opolskie.pl/2017/03/w-sprawie-zasad-warunkow-i-trybu-udzielenia-stypendiow-w-ramach-programu-pomocy-stypendialnej-realizowanej-w-ramach-projektu-pn-wspieramy-najlepszych-ii-realizowanego-w-ramach-podd/
Dyrektor Departamentu Edukacji i Rynku Pracy - Zbigniew Kubalańca Radosław Nowosielecki Województwo Opolskie